ONS PRIVACYBELEID

 


4ICONS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je gegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 4ICONS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Ervoor zorgen dat de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Invullen van persoonsgegevens
Voor het plaatsen van een bestelling of het verzenden van een vraag of opmerking via een digitaal formulier op deze website word er gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult, gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende product te leveren of je in de toekomst over onze producten te informeren.

Verzamelen van persoonsgegevens
Als je je aanmeld voor onze nieuwsbrief dien je slechts je naam en e-mailadres op te geven.

Als u een bestelling plaatst word je gevraagd alle gegevens in te vullen die nodig zijn om uw bestelling te verwerken. Je kan hierbij denken aan je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij zullen deze gegevens gebruiken om je bestelling naar je te verzenden en voor de financiële afhandeling van je bestelling.

Op onze website kan je een contactformulier invullen. Vul je dit in dan vraag je ons door middel van dit formulier om contact op te nemen. Om dit te kunnen doen, dien je jouw voor- en achternaam bij ons achter te laten samen met het telefoonnummer waarop wij je kunnen bereiken en tot slot ook je e-mailadres.

Naast de optieboeking en het contactformulier, vindt u op onze website ook een aanmeldformulier. Met het aanmeldformulier moet je jouw retourzending bij ons aanmelden indien je één of meerdere producten terugstuurt. Wij verzamelen deze gegevens om je retourzending zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen. Ook hier word gevraagd om je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens bestaan uit gegevens over bijvoorbeeld ras, religie, gezondheid en politieke voorkeur. Deze gegevens mogen niet worden verzameld, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt. 
Wel kan je ervoor kiezen om bijzondere persoonsgegevens met ons te delen, bijvoorbeeld omdat je overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen of materialen. Doordat je zelf dergelijke persoonsgegevens aanlevert, stem je ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen en gebruiken. Wij zullen deze gegevens nooit met derden delen. Je bent altijd gerechtigd om jouw toestemming in te trekken.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan derden, die de uiteindelijke producten bij je bezorgen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Doeleinden van gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van je bestelling of gehoor geven aan je vraag of verzoek. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, zou dit gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van een overeenkomst.

Type gegevens en bewaartermijnen
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Bestellingen (t.b.v. de financiële administratie) 

maximaal 7 jaar

Contactformulier  

maximaal 4 jaar

Aanmeldformulier   

maximaal 4 jaar

Nieuwsbrief inschrijving  

tot moment van uitschrijving

Aanvraag via e-mail            

maximaal 4 jaar


Beveiliging

Alle gegevens die je via onze website verzendt, worden verzonden met een SSL versleuteling volgens het HTTPS protocol. Je kan deze beveiliging herkennen aan het slotje voor het internetadres in de adresbalk, alsmede de https:// die aan deze webpagina’s vooraf gaat.

Google
4ICONS maakt gebruik van Google Analytics en Google AdWords. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze bezoekers onze website gebruiken. De informatie wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google. Het gaat om informatie over je surfgedrag op onze website, informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt. Ook wordt je IP-adres opgeslagen.
Voor meer informatie over hoe Google voldoet aan de eisen van de GDPR (Wbp), verwijzen wij je graag naar de pagina’s Privacybeleid van Google AnalyticsGoogle Cloud en de GDPR en Wat Google doet op het gebied van databescherming.

Rechten omtrent je gegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Voor de financiële administratie zijn wij wettelijk verplicht om de daarvoor relevante persoonsgegevens gedurende een periode van zeven (zegge: 7) jaar te bewaren.

Links
Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacy policy heeft dan ook geen betrekking op andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website. Wij adviseren je dan ook dringend de betreffende privacy bepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat je aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kan je deze richten aan: info@4icons.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.